EMIPAC

L'associació EMIPAC
EMIPAC, Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya, va néixer de la mà d'un col•lectiu de centres d'ensenyament musical i escoles de música de Catalunya, amb la finalitat d'unificar esforços de cara a la millora de l'educació musical del nostre pais amb l´implantació de la LOGSE i alhora ser l'organisme interlocutor i representant d'aquestes escoles davant les diferents administracions.

Les seves activitats es centren principalment en oferir serveis als seus associats: aquests són d'àmbit pedagògic, cultural, informatiu, professional, d'assessoria, empresarial, etc. L'associació també col•labora amb la resta del món educatiu i cultural per a la millora i normalització del sector i del fet musical i cultural català.

Les Escoles de Música d'Iniciativa Privada van néixer com a resposta a una necessitat social, gràcies a l'esforç d'uns professionals de la pedagogia musical que van voler posar a l'abast dels alumnes uns coneixements i unes metodologies innovadores, poc o gens habituals als centres educatius oficials. A les seves aules s'han forjat i ho continuen fent nombrosos bons amateurs i qualificats professionals de la música i és innegable l'aportació d'aquestes escoles a la pedagogia musical i al fet cultural del nostre país.

Les escoles actuen a més com a centres de dinamització cultural organitzant festivals, concerts, promovent la formació d’orquestres i grups, editant produccions fonogràfiques, llibres i premsa especialitzada.

L'Associació promou la qualitat en l'educació com a característica i objectiu dels centres associats. En aquest sentit es fan congressos, jornades de treball, circulars informatives i cursos interns de formació.

EMIPAC és una associació democràtica que es declara humanista i independent d´ideologies i partits. Es regeix pels seus propis estatuts i està inscrita en el registre d´associacions empresarials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.