EMIPAC

Què defensem?
Considerem que tenim dret a tenir concertacions amb les Administracions sense haver de perdre la nostra independència.

Per tal defensem:

• Un únic sistema financer per a les escoles de música amb ajuts i concerts econòmics per als centres, per tal de regularitzar la nostra situació.

• El dret a obtenir subvencions per les escoles i beques per als nostres alumnes.

• Que l’Administració es defineixi en relació al nostre col•lectiu i busqui el mitjà o interlocutor per establir una relació integradora, directa i efectiva.

• Defensem l’ensenyament de la música des de l’àmbit privat.

• Defensem la independència dels centres.