EMIPAC

Què fem?

L’Associació manté contactes i reunions freqüents amb l’Administració per manifestar el seu posicionament en temes que afecten al sector i proposar als organismes competents l’adopció de mesures encaminades a la millora de l’ensenyament musical.

Malgrat la diferencia entre els centres, tots perseguim un objectiu comú, cap a la millora del mon musical.

I per tal que els diferents membres de les nostres escoles es sentin membres d’un col·lectiu, organitzem:

• Intercanvis amb centres de l’estranger i la resta de l’Estat.

• Organització de concerts de formacions escolars

• Participació al Dia Internacional de la Música.

• Trobada anual d’escoles de música d’iniciativa privada amb l’actuació de l’orquestra Emipac, formada per alumnes de les diferents escoles associades.