EMIPAC

Què oferim?
A l’Associació EMIPAC oferim serveis als nostres associats en els àmbits pedagògic, cultural, informatiu, professional, empresarial i formatiu.

Oferim:

• Solucions de gestió, laborals, d’estructuració i programació.

• Representació davant l’administració i altres col·lectius.

• Assessorament pedagògic.

• Informació sobre normatives i legislació relacionada amb els ensenyaments musicals.

• Assessorament laboral i fiscal.

• Borsa de professors

• Circular informativa interna amb caràcter periòdic, oferint informació relacionada amb l’ensenyament i l’actualitat del sector.

• Formació interna de qualitat als professionals dels centres associats, amb diverses activitats formatives com:

• Cursos per a equips directius dels centres associats.

• Cursos sobre noves tecnologies.

• Cursos de pedagogia i formació musical.