EMIPAC

Qui som?
• L’Associació EMIPAC, va néixer a l’octubre de 1995 per iniciativa d’unes escoles que, pel fet de ser de titularitat privada tenen una problemàtica comuna i unes necessitats d’unir-se i col·laborar entre ells.

• Unint esforços de cara a millorar l’educació musical al nostre país, en el moment de la implantació de la reforma educativa i, alhora, representar els seus associats davant de l’administració i altres institucions.

• Som una Associació de caràcter independent i de finalitats no lucratives, que agrupa escoles de música i centres d’ensenyament musical d’iniciativa privada de Catalunya.

• Creiem en la inquietud i el dinamisme de les escoles d’iniciativa privada com a factors fonamentals per oferir una educació de qualitat adaptada a les necessitats i canvis de la societat.

• Volem col·laborar a millorar la qualitat dels centres i dignificar les escoles d’iniciativa privada. Col·laborem amb la resta del món educatiu i cultural per la millora del sector i del fet musical i cultural català.

• Els centres associats han apostat per la qualitat i la normalització, i aquest sentir és necessari per accedir a la condició d’associat.